عمل ترمیم بینی 20

مورد 20 (ترمیم بینی در بیماری که قبلا در مرکز دیگری عمل شده است - Secondary Rhinoplasty)
ترمیم بینی در بیماری که قبلا توسط جراحان دیگری عمل شده است
ترمیم بینی در بیماری که قبلا توسط جراحان دیگری عمل شده است
ترمیم بینی در بیماری که قبلا توسط جراحان دیگری عمل شده است
location

تهران- میدان ونک، ساختمان سامسونگ ( بازار ونک)، طبقه سوم، شماره: 305

tel

42 99 87 88  (021)

visithour

ساعات حضور دکتر در مطب : روزهای زوج از 16:30 الی 20:30